Bağış Miktarı Seçin

Yaptığınız Bağışlar Nasıl Değerlendiriliyor?

Gelen bağışlar geliş amaçlarına göre, proje bazlı sınıflandırılır ve kesinlikle proje kapsamı haricindeki harcamalarda kullanılmaz. Eğer proje henüz gerçekleşmemiş veya fizibilite çalışmaları devam ediyorsa, o proje kapsamında gelen bağışlar ayrı bir hesapta tutulur. Zamanı gelince kullanılır.

Her türlü faaliyete ilişkin evrak, form, teslim tutanağı, fotoğraf, video görüntüsü temin edilir ve dosyalanır.

*FonZip'in kar amacı gütmeyen kurumlara sanal POS hizmeti sunarak bağışların güvenli ve sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağlamaktadır. Gençtur Gençlik Turizmi Derneği'ne yapacağınız bağışlar Fonzip sistemi yoluyla iletilecektir.