Büşra Kapıcı

Büşra Kapıcı

 

Paylaş

Paylaş

Hedef: 3.000 TL / %

Bağış Miktarı TL
1.910 TL Toplam Bağış

Bulut Öncü için koşuyorum. / l am running for Bulut Öncü

Hepimizi çok yakından ilgilendiren bir sorun ile karşı karşıyayız: Avrupa’nın en genç nüfusa sahip ülkesi olan Türkiye’nin eğitim sisteminde kapsamlı ve yaşa uygun yapılandırılmış cinsel sağlık eğitimi yok! Üstelik Türkiye’deki her 10 gençten yalnızca 1’i HIV ve AIDS konusunda doğru bilgiye sahip ve sadece 4 genç kadından biri gebelik oluşma ihtimalinin olduğu zamanı biliyor. Aynı gençlerin %97’si ise cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmeti sunulmasını olumlu karşılıyor. Ancak bu sorunun çözümü için gönüllü olarak gece gündüz çalışan gençler var! İşte ben de Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye)’nde gençlerin cinsel sağlığı ve üreme sağlığı konularındaki bilgilerini artırarak gençlerin yeni yaşam becerileri kazanmasının önünü açan gençler için 5 Mart 2017’de Antalya Runatolia Maratonu’nda 10 kilometre koşacağım. Miktarı ne olursa olsun yapacağınız her bağış gençleri kendi hakları ve hayatları konusunda sorumluluk almaya hazır hale getirecek. _________________________________________________________________ We are faced with a problem that is very closely related to all of us: Turkey, the youngest country in Europe, does not have comprehensive and age-appropriate structured sexual and reproductive health education in its education system! Moreover, only 1 out of every 10 young people in Turkey has the accurate information about HIV and AIDS, and only 1 in 4 young women has correct knowledge on about timeline in which pregnancy might occur. 97% of the young people said they would like to receive sexual health and reproductive health services. Nevertheless there are young people who work day and night voluntarily to solve this problem! I, too, will run 10 km in Antalya Runatolia Marathon on March 5, 2017 for the young people in Youth Approaches in Health Association (Y-PEER Turkey) who open pathways for other young people to acquire new life skills by increasing their knowledge on sexual and reproductive health issues. Regardless of the amount donated, every donation will help young people to be ready to take responsibility for their rights and their lives.
Bulut Öncü için koşuyorum. / l am running for Bulut Öncü
SAĞLIKTA GENÇ YAKLAŞIMLAR DERNEĞİ

SAĞLIKTA GENÇ YAKLAŞIMLAR DERNEĞİ

Sağlık ve eğitim başta olmak üzere benzeri alanlarda doğru bilgiye erişimlerini sağlayarak genç insanlarda tutum ve davranış değişikliği yaratmayı, buna paralel olarak genç insanların tüm alanlarda özne olarak kabul edilmesi için çabalayan bir sivil toplum kuruluşudur.