Hilal Demir

Tolga Kızılay

TL
2.580 TL Toplam Bağış

Çocuklarla Şiddetsiz Bir Gelecek!!!

Şiddetsiz bir geleceği ancak çocuklarla birlikte yaratabiliriz; onları ve onlara yol arkadaşlığı yapan yetişkinleri güçlendirerek…

Şiddetsizlik Merkezi’nin de bu düşünceden yola çıkarak tasarladığı “Çocuk Çalışmalarında Şiddetsiz Yöntemler” projesi kapsamında “Çocuklarla Şiddetsiz Eğitim Nasıl Yapılır?” sorusunu daha çok aktörle tartışmak hepimizin hayali.

Sosyal adaletin gerçekleştiği, ayrımcılığın ve baskının olmadığı bir geleceğin inşasında, Çocuk Çalışmaları alanındaki aktörleri şiddetsiz yöntemlerle güçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.

Bu proje ile birlikte farklı sosyo-ekonomik gruptan çocuklara ve farklı şehirlerdeki çocuklarla çalışan yetişkinlere ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece hiyerarşik olmayan, katılımcı, dayanışmacı ve uzlaşıya dayalı yöntemleri gelecek nesillere taşımayı senin de katkılarınla hayata geçireceğiz.

Bu hayalin hayata geçmesine katkıda bulunmak için 11 Kasım İstanbul Maratonu’nda koşacağım. Şiddetsiz bir geleceğe koşar adım ilerleyebilmek için senin desteğine ihtiyacım var.

Çocuklarla Şiddetsiz Bir Gelecek!!!
Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği

Şiddetsizlik Merkezi

Şiddetsiz bir dünya hayalimize ulaşmak için eğitimler düzenliyoruz, bilgi üretiyoruz, kaynaklarımızı paylaşıyoruz. Bütün bunları yaparken hiyerarşik olmayan, katılımcı, dayanışmacı ve uzlaşıya dayalı yöntemleri esas alıyoruz. Bu kapsamda şiddetsiz, yaratıcı politika ve mücadele araçları geliştirmeyi, bu araçları paylaşmayı ve şiddetsiz bir dünya için çalışan herkesi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Çünkü sosyal adaletin gerçekleştiği, ihtilafların şiddetsiz bir biçimde çözümlendiği, ayrımcılığın ve baskının olmadığı bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. ​