Kurum Bilgileri

Kullanacağınız FonZip adresiniz

https://fonzip.com/

Kurum Belgeleri

Lütfen kurumunuzun gerçekten var ve aktif olduğunu ispatlayan resmi onaylı (damgalı ve imzalı) Faaliyet Belgenizi yükleyin. Düzgün şekilde taranmış belgeler kabul edilmektedir.

Lütfen kurumunuzun gerçekten var ve aktif olduğunu ispatlayan Vergi Levhanızı yükleyin.

Belgenizi Yükleyin (Kaldır)

Başvuru Sahibi Bilgileri

Başvuru sahibi kurumunuzun noter onaylı imza sirkülerinde belirtilen bir kişi olmalıdır. Girdiğiniz bilgilerin nüfus cüzdanınızdaki bilgilerinizle aynı olmalıdır.

İmza Sirkülerinizi Yükleyin (Kaldır)

Sözleşmeler